Event Top

Regional Group Performance | SusHi Tech Tokyo 2024

The Oi Gongen Daiko Hozon-kai (Oi Society for Preserving Gongen Daiko), based in Shinagawa-ku, Tokyo, will showcase its taiko drum performances.

Symbol Promenade Park

Regional Group Performance

2:00 p.m.-2:30 p.m. 5/26(Sun)

The Oi Gongen Daiko Hozon-kai (Oi Society for Preserving Gongen Daiko), based in Shinagawa-ku, Tokyo, will showcase its taiko drum performances.